خانه / اندیشه تمدن ساز

اندیشه تمدن ساز

افتتاحیه مجازی طرح اندیشه تمدن ساز / تکمیلی

به گزارش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، افتتاحیه مجازی طرح اندیشه تمدن ساز با حضور ...

توضیحات بیشتر »

طرح اندیشه تمدن ساز / آرشیو

افتتاحیه مجازی گزارش کار اولیه اسامی گروه های فعال ۱۰۳قائمشهرشهید فلاح نژاد۱۰۴قائمشهرشهید فیروزآبادی۱۰۵قائمشهرشهید یوسفی۱۰۶قائمشهرشهید جعفری۱۰۷قائمشهرشهید یونسی۱۰۸قائمشهرشهید صابریان۱۰۹قائمشهرشهید قاسم سلیمانی۱۱۰بابلشهید سلیمانی۱۱۴بابلشهید ...

توضیحات بیشتر »