خانه / اندیشه تمدن ساز

اندیشه تمدن ساز

افتتاحیه مجازی طرح اندیشه تمدن ساز / تکمیلی

به گزارش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، افتتاحیه مجازی طرح اندیشه تمدن ساز با حضور ...

توضیحات بیشتر »