خانه / اخبار تصویری (صفحه 5)

اخبار تصویری

نشست صمیمانه اعضای دفتر نهاد با پرسنل خدوم اداره کل نظارت منطقه ۳ دانشگاه های آزاد اسلامی

به گزارش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، نشست صمیمانه اعضای دفتر نهاد با پرسنل خدوم ...

توضیحات بیشتر »

نشست صمیمی با کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محموداباد

به گزارش نهاد نمایندگی مفام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، نشست صمیمی با کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محموداباد ...

توضیحات بیشتر »

کارگاه آموزشی دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

به گزارش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ازاد اسلامی استان مازندران، کارگاه آموزشی دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری ...

توضیحات بیشتر »

نشست صمیمی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مازندران با موضوع بررسی عملکرد شورای نگهبان

نشست صمیمی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مازندران با موضوع بررسی عملکرد شورای نگهبان با حضور دکتر علی اصغر زکوی رییس ...

توضیحات بیشتر »