خانه / واحد خواهران

واحد خواهران

نشست ویژه اساتید خانم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با موضوع اخلاق حرفه ای

به همت واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، نشست یک روزه ، ...

توضیحات بیشتر »