خانه / اخبار واحد ها (صفحه 11)

اخبار واحد ها

نشست مجموعه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

پنچمین نشست هم افزایی مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با هیئت رئیسه واحد های ...

توضیحات بیشتر »

چهارمین دیدار مسئولین دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با ریاست و هیئت رئیسه و اعضاء شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمود آباد

به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران ،در راستای استمرار همفکری و تعامل بیشتر ...

توضیحات بیشتر »

کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت اسلامی (سطح یک)در دانشگاه ازاد اسلامی واحد نکا برگزار شد.

به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران؛ کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت اسلامی ...

توضیحات بیشتر »