خانه / ۱۳۹۵ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

افتتاحیه ساختمان و مکان جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران؛ در واحد ساری

افتتاحیه ساختمان و مکان جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران؛ در واحد ساری روز ...

توضیحات بیشتر »

گزارش تصویری یکصد و چهارمین نشست شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای مازندران

به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران؛ یکصد و چهارمین نشست شورای استانی ...

توضیحات بیشتر »