خانه / ۱۳۹۵ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

افتتاحیه ساختمان و مکان جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران؛ در واحد ساری

افتتاحیه ساختمان و مکان جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران؛ در واحد ساری روز ...

توضیحات بیشتر »

گزارش تصویری یکصد و چهارمین نشست شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای مازندران

به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران؛ یکصد و چهارمین نشست شورای استانی ...

توضیحات بیشتر »

دیدار با ریاست ، اعضای هیأت رئیسه و اعضای شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران ،در راستای استمرار همفکری و تعامل ...

توضیحات بیشتر »