خانه / ۱۳۹۵ / آبان

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۵

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران؛  جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد ...

توضیحات بیشتر »