خانه / ۱۳۹۵ / شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

اردوی فرهنگی – آموزشی « آزادی فکر و فکر آزاد» اساتید واحد قائم شهر در شهر دماوند

به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران؛کارگاه یک روزه فرهنگی – آموزشی « آزادی ...

توضیحات بیشتر »

برگزاری کارگاه فرهنگی آموزشی چالش های جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جهان غرب در واحد نور

به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران؛ نشست علمی ـ فرهنگی با عنوان «چالش ...

توضیحات بیشتر »