خانه / اخبار نهاد / نشست هم اندیشی عوامل موثر اجتماعی و اقتصادی بر شکاف نسلها در واحد نکا

نشست هم اندیشی عوامل موثر اجتماعی و اقتصادی بر شکاف نسلها در واحد نکا

این نشست در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۳ راس ساعت ۹ با حضور اکثریت اساتید و با تدریس دکتر علی اصغر عباسی عضو هیئت علمی آزاد واحد بابل شروع شد. در شروع جلسه آقای دکتر علی داد آیاتی چند از کلام نور۰۳ را تلاوت کردند. سپس دبیر هم اندیشی واحد ضمن عرض خیر مقدم خدمت اساتید به معرفی استاد این نشست پرداخته و چند دقیقه ای نیز اهمیت نشست را بیان نمودند و در ادامه مدیریت جلسه را به آقای دکتر عباسی محول کردند. و این نشست تا اذان ظهر ادامه داشت و بعد از اذان و ناهار ادامه جلسه را تا ساعت ۱۶ پی گرفتیم . لازم به ذکر است برای آنکه اساتید ارجمند ضمن حضور در نشست و بحث مربوطه از فواید دیگر این نوع نشست ها هم استفاده کنند در این بازه زمانی بازدیدی نیز از آثار مذهبی و توریستی فرح آباد ساری داشتیم که در گزارش تصاویر آن پیوست می باشد.

از جمله مکان های مهم مورد بازدید مسجد جامع فرح ایاد می باشد که به سال ۱۰۱۲ برمی گردد. همچنین بازدیدی نیز از پل تاریخی داشتیم که مربوط به دوران قاجار می باشد.

شکاف نسلی:

مفهوم شکاف در مطالعات اجتماعی به آن دسته از تمایزات و تفاوتهای پایدار اشاره دارد که در جریان تقابل های سیاسی اجتماعی بروز می کند که اصلی ترین صورت آن، شکاف زندگی مدرن و سنتی است.

یکی از مهمترین ویژه گی های شیوه ی زندگی جدید شورش بر ضد هر چیزی است که از نظر جوانان سنت تلقی شده باشد. گریز از سنت باعث ایجاد پدیده ای موسوم به شکاف بین نسلها شده است. مفهوم شکاف نسلی به چگونگی تداوم فرهنگی یک جانعه از نسلی به نسل دیگر مربوط می شود.

اگر در فرایند اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان، فرهنگ یک جامعه تا حد مطلوبی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و باز تولید فرهنگی به نحو احسن انجام پذیرد،میزان اشتراک فرهنگی دو نسل بالا می رود و اختلاف فاحش بین دو نسل به وجود نمی اید، در این صورت تفاهم بین دو نسل جدید و قدیم برقرار می شود و بحران هویتی نیز برای نسل جدید روی نمی دهد.در مقابل اگر فرایند اجتماعی کردن به علل داخلی و خارجی دچار مشکل می شود و بین نسل جدید و قدیم شکاف می افتد.

برای واژه ی شکاف نسلی معادل های دیگری همانند گسست نسلی، انقطاع نسلی تضاد نسلی و انسداد نسلی نیز در مقالات و کتابهای فارسی بکار بردهاند. از نظر لغوی شکاف نسلی به معنی(بریده شدن و منفرد گشتن از دوست یا کسی است.

گسست نسلی دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر از حیث جغرافیایی، عاطفی ، فکری و ارزشی است.

مفهوم فاصله ی نسلی نیز با شکاف نسلی مترادف است. به طوری که فاصله ی نسلی به اختلافات مهم بین دو نسل در تجربه ، ارزشها ، هنجارها و به طور کلی به اختلاف و شکاف فرهنگی قابل توجه بین دو نسل گفته می شود.

شکاف نسلی در واقع نوعی شکاف اجتماعی است و شکافهای اجتماعی به معیارها و مرزهایی دلالت دارند که گروههای اجتماعی را از یکدیگرجدا می سازند و یا در تقابل با یکدیگر قرار می دهند.به عبارت دیگر شکافهای اجتماعی بیانگر خطوط تمایز و تعارضی است که بر سر هنجارها و ایستارهای اجتماعی،سویه ها و کارکردهای اجتماعی- فرهنگی گروههای مختلف فعال و یا موثر در بافت اجتماع وجود دارد و گاه و بیگاه این گروهها را به اشکال و علل مختلف رویاروی هم قرار می دهد. به تعبیر دیگر، شکافهای اجتماعی خطوط رقابت و منازعه بر سر هنجارها،باورها، ارزشها،شان و منزلت،اقتدار و…اجتماعی هستند

برخی گسست نسلی را به معنای اختلال در توالی فرهنگی نسلها دانسته و معتقدند انقطاع نسلها به مفهوم اختلال و بحران در امر توالی فرهنگی نسلها، به تضاد ارزشها و هنجارهای اجداد،والدین و فرزندان اطلاق می شود که در واقع ماهیت آن اختلال در عملکرد نهادهایی است که مساله انتقال ارزشها، هنجارها و الگوهای تفکر و عمل را در حوزه ی فرهنگ به نسلهای بعدی بر عهده دارند.

جایگاه نسلی بیانگر موقعیت اجتماعی یک نسل می باشد که ان نسل را با افراد نسل دیگر متفاوت می کند. اهمیت این مفهوم در جامعه شناسی به خاطر دیدگاه های متفاوتی است که نسلهای متفاوت به دلیل جایگاه و موقعیت متفاوتشان پیدا می کنند. این مفهوم با مفهوم دوره ی زندگی نیز قرابت دارد. به نظر شارون زمانی که فرد متولد می شود دارای اهمیت است. زیرا افراد در دوره ای تاریخی قرار می گیرند که نسلی شروع به شکل دادن می کند. افراد را با دیدگاه های ان نسل در سراسر زندگیشان پیوند می دهد و بر بسیاری از باورهای ان اثر می گذارد. کسانی که در نسل خود طعم جنگ را چشیده اند و درباره ی جنگ و صلح دیدگاهی متفاوت با کسانی دارند که چنین تجربه ای نداشته اند. کسانی که هنگام فارغ التحصیلی از دانشگاه فرصتهای شغلی داشته اند درباره ی کار و اینده نگرش متفاوت با کسانی دارند که این گونه فرصتها را نداشته اند.

۰۱ ۰۲ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۹ c9e8d9069e929f4898939a62f1adcffd_XL

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *