خانه / اخبار نهاد / برگزاری نشست دانشجویان آسیب دیده و ارائه راهکارها در واحد چالوس

برگزاری نشست دانشجویان آسیب دیده و ارائه راهکارها در واحد چالوس

نشست دانشجویان آسیب دیده و ارائه راهکارها در واحد چالوس و در تاریخ ۹۳/۶/۵ برگزار شد.

در این نشست که با تدریس دکتر قربان علیزاده صورت گرفت وی به بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان اشاره و در مورد آنها به تفصیل سخنانی ایراد نمودند.

وی در آغاز گفت: مباحثی چون آسیب شناسی، بررسی آسیب های اجتماعی، کارکردهای مناسب ویا نامناسب، هنجارها و ناهنجارها و سایر مقوله هایی از این گروه، سال هاست که توسط روان شناسان، جامعه شناسان، محققان و پژوهشگران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما علاوه بر این کلیات، نیاز به بررسی آسیب های اجتماعی در سطح دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز به شدت احساس می شود چرا که در هر جامعه، انتظاراتی که از یک فرد تحصیل کرده وجود دارد، با انتظاراتی که جامعه از یک فرد عادی دارد، کاملاً متفاوت است و به عبارتی گناه های سرزده از قشر تحصیل کرده ـ بدلیل جایگاه اجتماعی آنان ـ بسیار بزرگتر از حد معمول و یاحتی نابخشودنی به نظر می رسد.

آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دختران نظیر رفتارهای ناهنجار، فراغت غیر مفید، سردرگمی هویتی، استعمال مواد مخدر، جرایم جنسی، بی‌تفاوتی یا پرخاشگری سیاسی و… در بین بخشی از دانشجویان به-طور نسبی وجود دارد که عمدتاً ناشی از علل و عوامل خارج از دانشگاه است.
مطالعات در این زمینه به‌ویژه در بخش دختران دانشجو اندک، موضوعات غیر کاربردی و نتایج آن‌ها مبهم است و ارتباطی با راهبردهای فرهنگی ندارند. اندک بودن مطالعات برای شناخت هدفمند آسیب‌های اجتماعی بیانگر لزوم تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های لازم برای مطالعه، پیشگیری و کاهش این آسیب‌ها در دانشگاه‌ها است.
هدف از این مطالعه، بررسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه‌ها با تأکید بر دانشجویان دختر می‌باشد که با روش اسنادی و فراتحلیل مطالعات انجام یافته است. با لیست‌برداری، غربالگری و اعتبارسنجی مطالعات موجود، مطالعه و سند علمی مجزا شده و مشخصات و نتایج آنها فراتحلیل شد. یافته حاکی از آن است که مطالعه و شناخت آسیب‌های اجتماعی دختران دانشجو، بازنگری در راهبردها و نظارت بر اجرای آن‌ها، تربیت نیروی انسانی آموزش دیده، تشکیلات فرهنگی مناسب، استفاده از اطلاعات کمیته‌های علمی و آموزشی و مراکز مشاوره دانشجویی، بکارگیری شیوه‌های فرهنگی کارآمد، استفاده از نیرو‌های مددکار همگی زمینه تحقق راهبردهای فرهنگی را افزایش داده و کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان را امکان‌پذیر می‌سازد. آسیب‌های اجتماعی دختران دانشجو با آسیب‌های روانی آنان ارتباط داشته و سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی مناسب برای آن‌ها باید تنظیم و اجرا گردد.

دکتر قربان علیزاده در مورد یکی از موارد آسیب های دانشجویان  که آسیب مربوط به فساد جنسی و انحراف های اخلاقی می باشد گفت:

وقتی دختر یا پسری جوان وارد دانشگاه و از محیطی محدود به نام مدرسه قدم به محیطی باز و آزاد به نام دانشگاه می گذارد و با جنس مخالف خود ارتباط برقرار می کند، در حقیقت دچار دوگانگی فکری و اخلاقی شده و با ایجاد ارتباط با جنس مخالف، به نوعی سعی در پر کردن خلأ شخصیتی خود می کند. ضمن اینکه تحصیل دانشجویان شهرستانی (غیربومی) در شهرهای بزرگ و کوچک و نیز دوری از خانواده، نوعی خلأ و کمبود عاطفی را ایجاد کرده که با ارتباط با جنس مخالف، این خلأ کمرنگ تر می شود.از سوی دیگر، دانشجویان در سنی وارد دانشگاه می شوند که بیشترین اشتیاق ارتباط با جنس مخالف خود را دارند و با توجه به محدودیت های موجود در قبل از ورود به دانشگاه، چنین استنباط می کنند که باید در محیط دانشگاه نیازهای جنسیتی خود را برطرف کنند، بدون اینکه هیچگونه شناخت و آگاهی از تعریف جنسیت، کارکرد مشترک در امور با جنس مخالف و حتی روش و نوع همکاری فکری، تحصیلی و شغلی را با جنسیت دیگر داشته باشند و در حقیقت باور غلط این گروه از دانشجویان می تواند ناهنجاری عظیمی در سطح دانشگاه و جامعه ایجاد کند.بحث دیگری که در این خصوص مطرح می شود، بحث دختران غیربومی است که از محیط ها و شهرهای کوچک و بزرگ به دانشگاه راه یافته اند و به ناچار در خوابگاه های دانشجویی زندگی می کنند و پس از سپری کردن ایام کنترل شدید خانواده، گام در محیطی گذاشته اند که می توانند از آزادی نسبی بهره مند شوند. نکته دیگر اینکه دختران از نظر عاطفی و احساسی به مراتب حساس تر از پسران هستند و خلأ دوری از خانواده، در آنان نمود بیشتری پیدا می کند. در این حالت زندگی یکنواخت و کسالت آور خوابگاه ها نیز مزید بر علت می شود و دوستی با افراد ناباب، فشار بیش از حد خانواده و کنترل شدید و نامعقول دختران قبل از قبولی در دانشگاه می تواند عامل مؤثری در جهت ایجاد ارتباط میان برخی از دختران غیربومی با پسران شود که مسلماً گروهی از آنان مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.البته در این خصوص شاهد ضعف سیستم دانشگاهی نیز هستیم، چرا که نداشتن تفریحات سالم و متنوع در سطح دانشگاه و خوابگاه ها، روزمرگی و یکنواختی زندگی دانشجویان به خصوص دانشجویان دختر، تعریف نشدن جنسیت در جامعه و دانشگاه و نبود آموزش صحیح در این خصوص، بالا بودن هزینه های تحصیل و غیرقابل تحمل بودن هزینه های زندگی برای دانشجویان، تفاوت شدید سطوح زندگی و فاصله فراوان مالی در میان قشرهای مختلف جامعه، فشارهای نامعقول و محدود کردن شدید جوانان در دوران دبیرستان و آزاد گذاشتن آنان در دانشگاه، نوعی احساس ضعف و کمبود جوانان شهرستانی در مقابل جوانان تهرانی، ضعیف بودن و سستی اراده در میان گروهی از دختران، انتخاب راه نادرست برای پرکردن خلأ عاطفی و روحی در مقابل کمبودهای ناشی از دوری از خانواده، سرکشی نکردن به موقع و ارتباط کم خانواده ها با دانشجویان دختر در شهرستان های غیرمحل سکونت، نبود الگویی مناسب در روابط میان دو جنس مخالف در سطح جامعه، ظواهر فریبنده شهرهای بزرگ برای دانشجویان دختر غیربومی، گزینش نکردن صحیح دانشگاه ها در خصوص قبولی و جذب دختران غیربومی، سخت بودن و یا حتی غیرممکن بودن انتقال دانشجویان به شهرها و شهرستان های نزدیک تر به محل سکونت خانواده دانشجو، شرکت کردن دانشجویان در بزم ها و جشن های غیرسالم، استعمال مواد مخدر و یا شرب خمر و از دست دادن اراده عوامل مهمی در خصوص فساد و انحراف دانشجوی غیربومی است که فقط در صورت برطرف شدن ضعف سیستم آموزش عالی کشور و تغییر صحیح وضع فرهنگی خانواده ها می توان امیدوار بود که این ناهنجاری کم فروغ شود.

IMG_7878 IMG_7879 IMG_7880 IMG_7881

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *