خانه / اخبار نهاد / سلسله نشست های علمی و کارگاه های تخصصی ویژه اساتید و اعضای هیئت علمی در شش ماهه اول سال ۹۴

سلسله نشست های علمی و کارگاه های تخصصی ویژه اساتید و اعضای هیئت علمی در شش ماهه اول سال ۹۴

تا پایان نیم سال اول ۱۳۹۴ (شش ماهه اول ۹۴) دفتر هم اندیشی هر واحد حداقل دو برنامه یکی به عنوان نشست و دیگری گردشگردی علمی در قالب کارگاه در واحد برگزار نماید که مجموعه برنامه های مصوب عبارتند از:

۱-      واحد قائم شهر:

۱٫برگزاری کارگاه در مرداد ماه ۹۴ با موضوع «کارآمدی حکومت دینی در دیدار با حضرت آیت الله جوادی آملی در دماوند»

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی درمرداد ۹۴ با موضوع «مهارت خردورزی وتفکر دراسلام ویژه خواهران استانی»
 2. برگزاری نشست علمی فرهنگی در شهریور۹۴ با موضوع «نگرشی نو به آزادی اندیشه و اندیشه آزاد»
 3. برگزاری نشست علمی فرهنگی در فروردین ماه ۹۴ با مو ضوع «ارائه راهکارها در همزبانی و همدلی دولت و ملت»

۲-  واحد ساری:

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی در اردیبهشت ۹۴ با موضوع« ارائه راهکارها در همزبانی و همدلی دولت و ملت »
 2. برگزاری کارگاه در شهریور ۹۴ با موضوع «آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه»

۳-  واحد تنکابن:

 1. برگزاری کارگاه در ۲۸ اردیبهشت ۹۴ با موضوع «معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم »
 2. برگزاری نشست علمی فرهنگی (اردوی آموزشی در منطقه دوهزار ) در اردیبهشت ۹۴ با موضوع « چالش های پیش رو در دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن»
 3. برگزاری نشست علمی فرهنگی در اردیبهشت ۹۴ با موضوع «جایگاه استاد و رسالت استادی» (مشی استادی و اخلاق معلمی ،مرامنامه استادی – اخلاق حرفه ای ویژه اساتید)
 4. برگزاری نشست علمی فرهنگی در فروردین ۹۴ با موضوع «زنان جهان اسلام بین گذشته ، حال و آینده»
 5. برگزاری نشست علمی فرهنگی با موضوع «روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر ، آسیب ها – راهبردها»

۴- واحد بهشهر

۱٫برگزاری نشست علمی فرهنگی در شهریور ۹۴ با موضوع «نقش اساتید درتحکیم  و توسعه باورهای مذهبی»

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی در اردیبهشت ۹۴ با موضوع «توافق هسته ایی یا توقف هسته ایی»
 2. برگزاری کارگاه در خرداد ۹۴ با موضوع «رمضان، ریاضت یا معنویت » در منطقه عباس آباد بهشهر

۵- واحد نکا

۱٫برگزاری نشست علمی فرهنگی (اردوی آموزشی در منطقه ییلاقی کیاسر ) درخرداد ۹۴ با موضوع «نقد و نظر پیرمون نقاط ضعف و قوت در نشست ایران با ۱+۵ »

۲٫برگزاری کارگاه در مرداد ۹۴ با موضوع « نقش شیعه و ایران در تمدن اسلامی»

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی درشهریور ۹۴ با موضوع« انگیزه بعضی کشورهای غربی و اروپایی در گسترش تروریسم درجهان خصوصاً، منطقه خاورمیانه»

۶- واحد رامسر

 1. برگزاری کارگاه در اردیبهشت ۹۴ با موضوع «فضای مجازی ، ابعاد ، ویژگی ها و کارکردهای آن در عرصه هویت»
 2. .برگزاری نشست علمی فرهنگی درتیرماه ۹۴ با موضوع «جایگاه و ضرورت کتابت قرآن» همراه با نمایشگاه قرآنی و کتابت قرآن مجید

۳٫جشنواره فیلم عمار(تولید ، نقد و نظر جشنواره فیلم عمار) توسط گروه فیلم و هنر واحد.

 1. برگزاری کارگاه در اردیبهشت ۹۴ با موضوع «معرفت افزایی اخلاق حرفه ایی »

۷- واحد آمل

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی درخرداد یا تیرماه ۹۴ با موضوع «روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر ، آسیب ها – راهبردها»
 2. برگزاری کارگاه ( منطقه ییلاقی) درشهریور ۹۴ با موضوع «سلامت خانواده از دیدگاه اسلام (خانواده مطهّر)»

۸- واحد چالوس

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی در خردادماه ۹۴ با موضوع «چالشها و فرصت های انقلاب اسلامی در عصر بیداری»

۲٫برگزاری کارگاه ( منطقه ییلاقی آب پری) درشهریور ۹۴  با موضوع «ولایت فقیه و مقایسه آن با نظام های سیاسی موجود۳»

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی در مردادماه ۹۴ با موضوع «نقش راهبردی احزاب سیاسی در ایران»

۹- واحد سوادکوه

۱٫برگزاری نشست علمی فرهنگی درفروردین۹۴ با موضوع« انتظارات متقابل استادان و دانشگاه»

۲٫برگزاری نشست علمی فرهنگی دراردیبهشت۹۴ با موضوع«ویژگیهای استادان نمونه»

۳٫برگزاری نشست علمی فرهنگی دراردیبهشت ۹۴ با موضوع «شیوه های احیای هنر و معماری اسلامی ایرانی ، موانع ، راهبردها»

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی( اردوی آموزشی در منطقه ییلاقی جوارم) درشهریور ۹۴ با موضوع «رازهای موفقیت زندگی (خوشبختی در زندگی) موانع و راهبردها»

۱۰- واحدنور

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی درسال۹۴ با موضوع « زنان جهان اسلام بین گذشته ، حال و آینده»
 2. برگزاری نشست علمی فرهنگی دراردیبهشت ۹۴ با موضوع «جایگاه استاد و رسالت استادی (مشی استادی و اخلاق معلمی ،مرامنامه استادی – اخلاق حرفه ای ویژه اساتید)»
 3. برگزاری نشست علمی فرهنگی درمرداد ۹۴ با موضوع آداب و اخلاق در آموزش، تدریس و شیوه های تأثیرگذاری بر مخاطب
 4. برگزاری نشست علمی فرهنگی( اردوی آموزشی) درشهریور ۹۴ با موضوع «نشاط و شادابی در اسلام(اسلام و زیبایی ، حریم ها ، راهبردها – زیبایی و زیباشناسی در قرآن)»

۱۱-واحد بابل

۱٫برگزاری نشست علمی فرهنگی درنیمه اول سال ۹۴ با موضوع «چگونگی برخورد با همکاران ، دانشجویان، بررسی مشکلات و ارائه راهکارها»

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی درنیمه اول سال ۹۴ با موضوع «مقایسه قرآن کریم با کتابهای مقدس ادیان»

۱۲- واحدجویبار

 1. برگزاری نشست علمی فرهنگی درخرداد ۹۴ با موضوع «جایگاه مبانی تحکیم خانواده در مقابل شبکه های مجازی»
 2. برگزاری کارگاه درشهریور ۹۴ با موضوع« بررسی سیاست خارجی ایران در دهه اخیر»

۱۳- واحد نوشهر

۱٫برگزاری نشست علمی فرهنگی دراردیبهشت ۹۴ با موضوع« شیوه های نوین آموزش و تدریس »

۲٫برگزاری کارگاه درتیرماه ۹۴  با موضوع « مشاوره و نقش آن در دانشگاه»

۱۴- واحد محمودآباد

۱- برگزاری نشست علمی فرهنگی دراردیبهشت۹۴ با موضوع «کُسست و پیوست نسلها ، آسیب ها و راهکارها»

۲-برگزاری کارگاه درتیرماه ۹۴  با موضوع « اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از تجمل گرایی و غرب زدگی »

۳-      برنامه های برگزار شده در واحد با عنوان نشست و کارگاه توسط دفترهم اندیشی  اساتید با همکاری روابط عمومی دانشگاه ضبط و فیلمبرداری گردد تا مباحث مطرح شده  همانند سخنرانی ها و کارگاه ها در قالب سی دی مورد استفاده اساتید و دانشجویان قرار گیرد.

۴-      در جلسات شورای فرهنگی از دبیران هم اندیشی جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل آید.

۵-      حداکثر تلاش دبیران  محترم  نسبت به عضوگیری  و مشارکت اساتید محترم واحدها بعمل  آید و از همه توانمندیهای اساتید به نحو شایسته و متناسب با شأن  و جایگاه اساتید مورد استفاده قرار گیرد.

۶-      از اساتید ، مدرسان و سخنوران  توانمندی در واحد ، شهرستان و استانی ، توسط دبیران محترم ،  شناسایی تا در نشست ها و کارگاه ها از وجود آنها استفاده شود.

۷-      همکاری  فعال و جدی دبیران با سایت هم اندیشی کشور و استان

۸-      تعامل و همکاری دربرنامه ریزی علمی ، فرهنگی و آموزشی بصورت ارتباط صمیمی و مستمر همراه با برنامه ریزی علمی آموزشی و فرهنگی دبیران هم اندیشی با مجموعه های فرهنگی واحدها از دفتر فرهنگ ، بسیج اساتید و . . .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *